Sørøst-Asia og Oseania: regnskog under press

Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania er et av verdens rikeste økosystem. Den er også den regnskogen i verden som hogges ned aller raskest.

Skogteppe under et tynt lag av tåke.

Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania er den regnskogen i verden som forsvinner raskest. Samtidig er det i Sørøst-Asia at det lever aller flest mennesker som avhenger av nettopp regnskogen for å leve.

To små gutter står tett og smiler inn i kamera.

LEVER AV SKOGEN: Urfolk er de som rammes hardes når regnskogen raseres. Disse guttene bor på øya Sulawesi i Indonesia.

Regnskogen i denne regionen er under et enormt press og store, sammenhengende skoger finnes i dag bare på øyene Borneo og Ny-Guinea. Tidligere var hele regionen dekket av frodig regnskog.

Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania dekker områder i mange land, men de aller største regnskoglandene er Indonesia, Malaysia og Papua Ny-Guinea. I tillegg til Myanmar, er det er i disse tre landene Regnskogfondet arbeider.

Denne regionens regnskog er et av de mest komplekse og artsrike økosystemene i verden. Regnskogen i Sørøst-Asia er blant annet kjent for elefanter og orangutanger, og det er registrert så mye som 3000 plantetyper.

Store variasjoner, krympende skog

Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania er svært variert når det gjelder type skog, men også når det gjelder situasjonen for menneskene som avhenger av skogen.

Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania dekker områder i mange land, men de aller største er Indonesia, Malaysia og Papua Ny-Guinea. I tillegg til Myanmar, er det er i disse tre landene Regnskogfondet arbeider.

Avskoging og ødeleggelse

Hvert år brenner man ned store skogområder i Sørøst-Asia for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer og andre plantasjer, og de voldsomme brannene fører til enorme utslipp av klimagasser. Dette den største trusselen regnskogkjempen Indonesia står overfor i dag.

Det hogges mye skog ned også, og hele 70-80 prosent av Indonesias tømmerhogst skjer ulovlig.

Flyfoto av skog som brenner og ryker.

BRENNES NED: Palmeoljeplantasjer er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i Indonesia.

Hjelp oss med å bevare det som er igjen av regnskogen i Sørøst-Asia.

Bli regnskogvokter

I Malaysia er også hogst og palmeoljeplantasjer de største truslene mot regnskogen, og i Papua Ny-Guinea jakter stadig flere tømmerselskaper etter verdifullt tropisk tømmer. I tillegg ødelegger gruvedrift og utbygging av dammer og annen infrastruktur regnskog i hele regionen

Urfolksgrupper som lever av regnskogen er de som rammes hardes når den raseres

De siste fire tiårene har de tre største regnskoglandene i regionen, Indonesia, Malaysia og Papua Ny-Guinea, tillatt en massiv ekspansjon av plantasjer, hogst og gruvedrift.

to kvinner, en av dem med en baby på armen, smiler mot kamera utenfor en hus i landsbyen Hlo Lang Pan i Myanmar.

SKOG I NORD: Her er Chin-folket i landsbyen Hlo Lang Pan.

Et lite landsbyhus i et frodig, grønt landskap.

PRESSET: Regnskogen i Sørøst-Asia er den regnskogen som forsvinner raskest. Samtidig er det her det lever flest mennesker som avhenger av regnskogen.

Tre aper sitter sammen; to voksne med grålig, mørk pels og en liten unge med oransj pels.

DYRELIV: Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania er et av de mest komplekse og artsrike økosystemene i verden.

Flyfoto av regnskog i Papua Ny-Guinea. Tett regnskog så langt øyet kan se.

SKOGKLEDD ØY: Papua Ny-Guinea har fram til nå ikke vært like presset av palmeoljeindustrien, men den skogkledde øya trues av industriell hogst.

Flyfoto av store palmeoljeplantasjer. Skillet mellom rekkene med oljepalmer står i kontrast til den naturlige skogen ved siden av.

PLANTASJER: Palmeoljeplantasjer er hovedårsaken til at regnskogen er borte i store deler av Malaysia.

Slik kan vi redde regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania

Regnskogfondet har jobbet i Sørøst-Asia siden 1997 og har initiert en rekke prosjekter i Indonesia, Malaysia, Papua Ny-Guinea og Myanmar.

I denne regionen har Regnskogfondet som hovedfokus å jobbe for bærekraftig skogforvaltning og landrettigheter til urfolk og andre folkegrupper som er avhengige av regnskogen. Rettigheter står helt sentralt i vår metode for å bevare regnskogen, for vår erfaring er at regnskogen bevares mest effektivt der urfolk har rettigheter til regnskogen.

Vi støtter urfolk og lokalsamfunns kamp for å oppnå anerkjente landrettigheter og for å styrke deres posisjon i samfunnet

Partnerne våre er dedikerte organisasjoner som holder tett kontakt med lokalsamfunnene som står i fare for å miste sine tradisjonelle leveområder som følge av avskoging. Vår hovedstrategi har vært å støtte lokalsamfunnenes kamper og søksmål mot hogstselskaper, palmoljeselskaper og papirplantasjeselskaper.

Trehus bygd høyt oppe i tretoppene av regnskogtrær på øya Papua.

LEVER HØYT: Korowai-folket på Vest-Papua i Indonesia er kjent for å bygge husene sine i tretoppene.

I tillegg støtter vi urfolk og lokalsamfunns kamp for å oppnå anerkjente landrettigheter og for å styrke deres posisjon i samfunnet ved hjelp av blant annet utdanning og jussopplæring.

I både Indonesia, Malaysia og Papua Ny-Guinea støtter vi lokale organisasjoner i deres arbeid for å jobbe målrettet og politisk. Vi støtter også arbeidet for alternativ og kulturtilpasset utdanning, blant annet såkalte jungelskoler.

Indonesia er landet i verden der regnskogen forsvinner aller raskest.

Bli regnskogvokter