Sentral-Afrika: et grønt skattkammer

Regnskogen i Kongobassenget strekker seg over et svært område i Sentral- og Vest-Afrika og huser verdens nest største regnskog.

En liten gutt står foran er lite hus med stråtak. I forgrunnen er det grønt gress og bak huset står regnskogspalmer tett i tett.

Den frodige regnskogen i Sentral-Afrika strekker seg over nesten 2 millioner kvadratkilometer, et område som utgjør hele 18 prosent av all regnskog i verden.

Den enorme regnskogen i Kongobassenget dekker områder i sju land: Kamerun, Gabon, Equatorial-Guinea, Den sentralafrikanske republikk, Angola, Republikken Kongo og Den demokratiske republikken Kongo.Mesteparten av den, faktisk så mye som 60 prosent, ligger i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo). Det er i dette landet Regnskogfondet jobber.

Store deler av DR Kongo er dekket av tropisk regnskog, og halvparten av denne skogen er også urskog, det vil si intakt naturskog som ikke har vært hogget.

Regnskog og palmer som strekker seg så langt øyet kan se. En smal vei skjærer gjennom skogen som en rett strek.

Kongobassenget, vår nest største regnskog etter Amazonas, er et gedigent skattkammer fullt av yrende liv og naturressurser:

  • Kongofloden er verdens nest største elv og slynger seg gjennom Sentral-Afrika der den gir vann og liv til regnskogen.
  • Regnskogen i Kongobassenget huser hele 600 forskjellige typer trær og rundt 10 000 dyrearter.
  • I dette området lagres 8 prosent av all karbonet som er lagret i verdens skoger.
  • 90 millioner mennesker lever i denne regionen og avhenger av regnskogen.
  • I DR Kongo alene har hele 40 millioner av de 70 millioner innbyggerne i landet regnskogen som sitt livsgrunnlag.
  • DR Kongo er også hjem for 2 millioner urfolk, en gruppe som kalles pygmeer.
Kongofloden er verdens nest største elv og slynger seg gjennom Sentral-Afrika der den gir vann og liv til regnskogen. På dette bildet ser vi en kvinne som padler i en kano på elva.

MEKTIG ELV: Den enorme Kongofloden gir vann og liv til regnskogen.

To gorillaer, mor med unge, i tett regnskog.

TRUET DYR: De få gjenlevende gorillaene i Sentral-Afrika avhenger av regnskogen for å overleve.

To urfolkskvinner i tradisjonelle klær danser.

STOLT URFOLK: Det lever rundt 2 millioner pygmeer i Den demokratiske republikken Kongo.

Tre personer maler detaljer på et 3D-kart i plast som ligger på et bord.

KART GIR MAKT: Kartlegging er en viktig del av arbeidet for å styrke urfolks rettigheter i DR Kongo.

Regnskog så langt øyet kan se. Elva Kongo slynger seg gjennom den tette skogen.

NEST STØRST: Bare Amazonas har en større regnskog en Sentral-Afrika.

Støtt oss i kampen for å bevare verdens nest største regnskog.

Bli regnskogvokter

Pygmeene - regnskogens folk

Pygmeene er DR Kongos urfolk. Myndighetene oppgir ofte at det bare finnes rundt 200 000 pygmeer, men sannheten er at det faktisk lever nesten 2 millioner i DR Kongo.

Pygmeene lever tradisjonelt i og av naturen og regnskogen. Deres overlevelse avhenger direkte av skogen – og at skogen forvaltes på en bærekraftig måte. Men dessverre er pygmeene en marginalisert og diskriminert gruppe, og de lever ofte under svært vanskelige kår.

Over lang tid har pygmeene systematisk blitt kastet ut av sine tradisjonelle leveområder og blitt tvunget til å tilpasse seg livet utenfor regnskogen, noe som i de fleste tilfeller betyr et liv i ekstrem fattigdom.

Pygmeene er en marginalisert og diskriminert gruppe som ofte lever under vanskelige kår

Stadige brudd på pygmeenes grunnleggende menneskerettigheter og manglende anerkjennelse av deres rettigheter som urfolk, fører til at deres leveområder og livsgrunnlag ødelegges, og at deres rike tradisjoner, kultur og levesett dør ut.

Avskoging og ødeleggelse

På grunn av mange år med borgerkrig har regnskogen i DR Kongo lenge fått stå i fred, men da krigen gradvis tok slutt i 2003, begynte investorer å se mulighetene for å tjene penger på hogst. Likevel har verdens nest største regnskogland klart å holde avskogingen noenlunde i sjakk og har siden 2002 hatt et midlertidig forbud mot å gi flere hogstkonsesjoner.

Men færre konsesjoner til tross: Totalt er det gitt hogsttillatelser på 440 000 km2 regnskog i landene som deler regnskogen i Kongobassenget. Derfor haster det å bevare regnskogen i DR Kongo.

En fullastet tømmerbil kjører på en gjørmete skogsvei i regnskogen i Equateur-provinsen i DR Kongo.

Slik kan vi redde regnskogen i Kongobassenget

For å bevare regnskogen i Kongobassenget og i DR Kongo jobber Regnskogfondet for å styrke urfolks rettigheter. Rettigheter står helt sentralt i vår metode for å bevare regnskogen, for vår erfaring er at regnskogen bevares mest effektivt der urfolk har rettigheter til regnskogen.

I DR Kongo arbeider vi derfor for å styrke lokalsamfunn og urfolksgrupper og sikre deres rettigheter. Dette gjør vi blant annet ved hjelp av feltarbeid, opplysnings- og informasjonsarbeid og ved å tilby juridisk bistand.

Et av våre hovedmål er en offisiell og juridisk bindende anerkjennelse av urfolk. På dette området har det vært store framskritt de siste årene. Regnskogfondet og våre partnere har hjulpet urfolk i DR Kongo med å utforme et forslag til en urfolkslov, og dette lovforslaget ble ferdigstilt i 2014 og venter nå på behandling i parlamentet.

Støtt vårt arbeid for å styrke urfolks rettigheter i Kongo.

Bli regnskogvokter