Amazonas: Verdens viktigste økosystem

Halvparten av verdens største regnskog står i fare for å forsvinne. Vårt mål er å forhindre denne katastrofen.

Flyfoto av regnskog med en elv som bukter seg gjennom

GRØNT TEPPE: Peru er det nest største regnskoglandet i Amazonas. Dette bildet er tatt øst i landet.

Amazonas strekker seg over 5,5 millioner kvadratkilometer - et område langt større enn EU. Alle tall som beskriver Amazonas vitner om et helt unikt område på kloden vår:

 • Den enorme Amazonas-elven, med alle sine sideelver, inneholder 20 prosent av verdens rennende ferskvann.
 • På tross av at Amazonas bare dekker fire prosent av jordoverflaten, kan den innholde så mye som en tredjedel av verdens kjente plante-, dyre- og insektsarter.
 • Skogen produserer mer enn 50 prosent av alt regn som faller i Amazonas-regionen og den påvirker regnmønstre langt utenfor Sør-Amerika.
 • Amazonas inneholder 10 prosent av all biomasse vi finner på jorda. Skogen lagrer derfor store mengder karbon som vil frigis til atmosfæren hvis den ødelegges. Dette vil bidra til å gjøre verden varmere.
En familie på fire yanomamiindianere sanker mat i skogen

TRENGER SKOGEN: Yanomami-indianerne i det nordlige Brasil er blant de mange urfolksgruppene som finner alt de trenger for å leve i regnskogen.

Slik kan Amazonas reddes

Anerkjennelsen av urfolks rett til egne tradisjonelle landområder har vist seg å være en særdeles effektiv metode for å beskytte regnskogen. Et skogområde blir stående når urfolk er gitt en juridisk rett til å forvalte det.

Derfor står rettigheter helt sentralt i Regnskogfondets metode for å bevare Amazonas. Sammen med våre lokale partnere jobber vi på et overordnet politisk nivå i de ulike Amazonas-landene for å sikre at urfolks rettigheter styrkes og respekteres i lovverket.

Vi har ett hovedmål med arbeidet vårt:

 • At Amazonas bevares, med dagens økosystem intakt.

Men for å nå dette målet har vi satt oss et delmål på veien:

 • At store, sammenhengende regnskogsområder beskyttes i utvalgte deler av Amazonas.

Vi samarbeider derfor med en rekke aktører for å sikre syv store, sammenhengene regnskogsområder:

 1. Territoriekorridor i nordøstre Peru og sørlige Ecuador
 2. Territoriekorridor for isolerte urfolk i nordvestre Peru
 3. Territoriekorridor for isolerte urfolk i sørvestre Peru og vestre Brasil
 4. Helhetlig forvaltning av Xingu-bassenget i Brasil
 5. Helhetlig forvaltning av Rio Negro-bassenget i Brasil og Colombia
 6. Helhetlig forvaltning av Yanomamiterritoriet i Brasil og Venezuela
 7. Forvaltning av sammenhengende territorier og verneområder i nordøstre Brasil

I disse områdene jobber vi målrettet for at myndighetene skal opprette nye urfolksterritorier. Der hvor territorier allerede er opprettet, bistår vi indianerne med bærekraftig forvaltning, økt levestandard, at territoriets beskyttelse opprettholdes og at indianernes rettigheter respekteres.

Et grønt og frodig hjem

Amazonas er hjemmet til over 30 millioner mennesker, som er seks ganger så mange som bor i Norge. 1,6 millioner av disse er indianere og de fordeler seg over mer enn 400 forskjellige urfolksgrupper. Noen av disse er isolerte indianere, altså urfolk som velger å ikke ha kontakt med omverden.

Bli med i kampen for å redde Amazonas.

Ja, jeg vil bli regnskogvokter

Over tusenvis av år har indianerne i Amazonas forvaltet, beskyttet og beriket regnskogen, som en helt integrert del av den. I dag er urfolkene organisert gjennom egne organisasjoner i alle de ni landene som er en del av Amazonas. Denne urfolksbevegelsen spiller en viktig rolle i kampen for at denne unike skogen skal overleve.

Flyfoto av yanomamilandsby

Yanomami-indianernes gripende historie

Da indianerlederen Davi vokste opp, dypt inne i regnskogen i Amazonas, visste han ikke at det fantes en annen verden der ute.

Avskoging og ødeleggelse

Det har tatt naturen millioner av år å bygge opp Amazonas, og det har tatt menneskene et par generasjoner å ødelegge store deler av den. Vi begynte å spise oss inn i skogen samtidig som Sør-Amerikas moderne stater vokste fram. Siden 1950-tallet er 18 prosent av Amazonas’ opprinnelige størrelse helt avskoget og opp til 50 prosent er delvis ødelagt. Dette skyldes i hovedsak:

 • Et behov for større områder for landbruk og kvegdrift
 • Olje- og gassutvinning
 • Gruve- og tømmerdrift
 • Ulike infrastrukturprosjekter
Oljesøl ved rørledninger i regnskog

OLJESØL: Regnskogen er full av ressurser og olje er en av dem. Dessverre ser det alt for ofte slik ut når oljen skal hentes ut av skogen. Dette bildet er tatt i Peru.

To menn på hest foran en flokk kveg på en vei ved avskoget område

EKSPANDERER: Regnskogen lider av at kvegdriften i det sørlige Amazonas krever enorme områder.

Flyfoto av soyaåkre ved siden av regnskog

TREGRENSEN: Etterspørselen etter ulike råvarer er hovedårsaken til at regnskogen i Amazonas forsvinner. Her en soyaplantasje i Xingu i Brasil.

I sum gir alt dette store konsekvenser. Amazonas er et sårbart økosystem som er helt avhengig av sin betydelige størrelse for å overleve. Vi vet ikke i hvor lenge mennesker kan fortsette å ødelegge Amazonas før vi når det fryktede vippepunktet; det tidspunktet da økosystemet er så skadet at det bryter sammen.

Men vi vet at ødeleggelse og total avskoging svekker skogens kapasitet til å produsere regn og at så mye som 65 prosent av Amazonas står i fare for å bli til savanner i løpet av de neste 50 årene. Videre vet vi at dersom alle godkjente og planlagte industri- og infrastrukturprosjekter blir gjennomført vil halvparten av Amazonas forsvinne.

Bli med i kampen for å redde verdens største regnskog!

Bli regnskogvokter