Slik redder vi regnskogen

Rettigheter redder regnskog. Det betyr at skogfolk må sikres rettigheter som gjør det mulig å forvalte skogen de lever i på en langsiktig måte. For da blir regnskogen stående. Vi er skogfolkenes støttespiller i denne kampen.

En Yanomami-mann med tradisjonelle klær og ansiktsmaling smiler inn i kamera, mens mange andre står bak ham.

Amazonas

Hva er problemet?

I Amazonas ødelegges regnskogen i hovedsak på grunn av landbruk og kvegdrift, olje- og gassutvinning, gruve- og tømmerdrift og ulike infrastrukturprosjekter.

Hva gjør Regnskogfondet?

Vi jobber for en helhetlig beskyttelse og forvaltning av en rekke ulike typer verneområder på tvers av landegrensene i regionen, samtidig som vi er en pådriver for opprettelsen av nye urfolksterritorier.

Finn ut mer om Amazonas

Kart over Amazonas

Sentral-Afrika

Hva er problemet?

Regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo står i fare for å åpnes for storstilt industriell hogst. Dette vil skape store problemer for 40 millioner kongolesere, som er direkte avhengig av skogen.

Hva gjør Regnskogfondet?

Vi jobber for at kongolesiske myndigheter skal anerkjenne pygmeenes rettigheter i det nasjonale lovverket og at landet skal ratifisere FNs urfolkskonvensjon. Vi jobber også for å dokumentere at skogfolk har har legitime krav i forbindelse med myndighetenes arealplanlegging.

Finn ut mer om Sentral-Afrika

Kart over Sentral-Afrika

Sørøst-Asia og Oseania

Hva er problemet?

Regnskogen i Sørøst-Asia ødelegges raskest i verden. Ødeleggelsene skyldes i hovedsak plantasjedrift, ulovlig hogst, gruvedrift og bygging av demninger for vannkraft.

Hva gjør Regnskogfondet?

Vi jobber for å bremse avskogingen i regionen. For å oppnå dette vil vi sette urfolks rettigheter på nasjonale agendaer, bygge kapasitet i partnerorganisasjonene våre, motarbeide korrupsjon og kreve bærekraftig drift av industriene som i dag står for omfattende avskoging.

Finn ut mer om Sørøst-Asia og Oseania

Kart over Sørøst-Asia og Oseania

HVOR SKAL MENNESKENE LEVE HVIS REGNSKOGEN FORSVINNER?

Bli regnskogvokter

Tenksom indianerjente i profil, med et lite dyr på armen