Hvor mye av pengene går til formålet?

Bidrag fra offentlige myndigheter, næringsliv og privatpersoner er alle med på å gjøre det mulig å redde verdens unike regnskoger.

Regnskogfondets offisielle innsamlingsprosent, inkludert TV-aksjonen 2015 slik retningslinjene fra Innsamlingskontrollen tilsier.

Regnskogfondet er medlem av Innsamlingskontrollen, som stiller strenge krav til innsamlingsarbeidet vårt. Kravet er at 65 prosent eller mer av pengene som samles inn fra det norske givermarkedet, skal gå til å redde regnskogen, dvs. at ikke mer enn 35 prosent av pengene vi samler inn fra støttespillere her i Norge skal brukes til nye innsamlingstiltak. Innsamlingskontrollen inkluderer tall fra TV-aksjonen i sin utregning, derfor blir prosenttallet forskjellig fra våre egne tall som kun viser normal drift.

Fordeling av innsamlede midler de siste årene.

Støtten fra norske privatpersoner og næringslivet har en god utvikling, og gjør at vi kan øke innsatsen i regnskoglandene. I 2014 gjorde vi en storsatsing for å skaffe flere regnskogvoktere som på lengre sikt vil gi viktige og gode inntekter. Det gjorde imidlertid at vi kom under kravet på minimum 65 prosent til formålet dette ene året. Satsningen gav resultater og i etterkant har vi, med god margin, innfridd kravet fra Innsamlingskontrollen. I 2016 nådde vi en innsamlingsprosent på 74 %.

Av den totale summen vi forvalter, går hele 86,7 prosent til å redde regnskogen. I disse tallene er ikke TV-aksjonen 2015 medregnet.

Gjennomsnittlig innsamlingsprosent siste 5 år hvis vi ser bort fra TV-Aksjonen 2015 er 67,3 %