Hva du kan gjøre

Mange bekker små gjør en stor å. Derfor er du viktig i kampen for verdens regnskoger.

Flyfoto av to elver i regnskogen som møtes

Som forbruker og enkeltmenneske har du større påvirkningskraft enn du tror. Når vi løfter i flokk, kan vi gjøre en stor forskjell.

Vil du hjelpe regnskogen? Her er oppskriften:


Tenksom indianerjente i profil, med et lite dyr på armen

VOKTER SKOGEN: Regnskogen er hjemmet til 260 millioner mennesker. Disse er avhengige av skogen for å overleve, og er skogens beste voktere.

1. Bli regnskogvokter

Som regnskogvokter er du en av våre viktigste støttespillere i kampen for regnskogen. Du er med og sikrer at menneskene i regnskogen får rettigheter til skogen sin, bevisstgjør dem om disse rettighetene og gir dem styrken til å håndheve rettighetene.

Vårt arbeid gjennom mange år har vist at der hvor urfolk får rettigheter til sine territorier, der bevares regnskogen, dyrelivet og mangfoldet!

Bli regnskogvokter du også

​Klaser med rød palmeoljefrukt


2. Si nei til regnskogødeleggende palmeolje

Palmeoljeproduksjon er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i Malaysia og Indonesia. Palmeolje finnes i svært mange produkter, i mat, kosmetikk, såper, kremer, vaskemidler og levende lys for å nevne noe.

Men med din hjelp har vi klart å redusere bruken av palmeolje i norske matvarer med over to tredjedeler. Leverandørene har hørt på forbrukernes krav om palmeoljefrie matvarer. Si fra når du mener noe er urettferdig. Det virker.

Slik unngår du palmeolje Palmeoljeguiden

Tverrsnitt av et tre som er hogget ned i regnskogen.

ETTERTRAKTET: De mørke tresortene fra regnskogen er svært populære blant vestlige forbrukere.

3. Unngå tropisk tømmer

Tømmerhogst er en av de største truslene mot regnskogen. Vi anbefaler derfor at du ikke kjøper møbler eller annet interiør som inneholder tropisk tømmer.

Slik unngår du tropisk tømmer

Kveg på en slette i det sørlige Amazonas

SPISER SKOGEN: Brasilianske kyr må ta på seg store deler av ansvaret for at regnskogen ødelegges.

4. Krev dyrefôr uten soya fra regnskogen

Soyaproduksjon er fremdeles koblet til avskoging i Amazonas.

Som forbruker kan du be norske fôrprodusenter om ikke å kjøpe soya eller palmeolje som har ødelagt regnskog. Spis også mindre kjøtt og oppdrettsfisk for å dempe etterspørselen etter soya og palmeolje.

Dette mener Regnskogfondet om soya Dette mener Regnskogfondet om kjøtt

Tegning av forsiden på en barnebok hvor Lille Rødhette går gjennom et avskoget område

FARE PÅ FERDE: Bildebøker om Rødhette, Pinocchio og andre kjente figurer trykkes på papir som bidrar til regnskogsødeleggelse.

5. Be norske forlag slutte å ødelegge regnskogen

Norske forlag trykker stadig flere av bøkene sine i Kina, som importerer store mengder tømmer og papirmasse fra Indonesia.

Vi krever at norske forlag kjøper regnskogsfritt papir. Du kan sjekke dine egne barnebøker og støtte vårt krav ved å sende en mail eller ta en telefon til forlaget.

Papirindustrien ødelegger regnskogen

Indianergutt med rødt lendeklede tegner med kritt på tavle

SKOLE: Å gi grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring er noe av det vi gjør i våre prosjektland. Nå kan du ta med regnskogen inn i norske klasserom.

6. Ta regnskogen med inn i klasserommet

Vi har laget et undervisningsopplegg om regnskogen for grunnskolen. Vi blir veldig glade hvis du tipser en skole nær deg om materialet vårt. Hvis du er lærer håper vi du vil bruke det.

Regnskogen som klasserom


HVOR SKAL JAGUAREN BRØLE HVIS JUNGELEN FORSVINNER?

BLI REGNSKOGVOKTER

To jaguarunger på en gren